Loading...

TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - TRA CỨU CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

Tải phần mềm mới nhất

HĐĐT Saigon Invoice 2022 - 1.0.2.5 - THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

 • Version: 1.0.2.5
 • THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC
 • Sử dụng .NET Framework 4.6
 • Tương thích Windows 32bit và 64bit
 • Không cần cài đặt
 • Tải về - giải nén và chạy
 • Sử dụng cùng lúc trên nhiều máy

Download .NET Framework 4.6.2

 • Version: 4.6.2 32bit - 64bit
 • Máy tính chưa có .NET Framework 4.6.2, vui lòng cài đặt chỉ 1 lần duy nhất trước khi chạy phần mềm xuất hóa đơn điện tử

Phần mềm Kế toán Saigon Accounting 2022

 • Version: 1.0.2
 • Tích hợp hoàn toàn HĐĐT theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Online 24/7/365
 • Dữ liệu lưu trữ hoàn toàn trên Data center MS
 • Sử dụng .NET Framework 4.6
 • Tương thích Windows 32bit và 64bit
 • Không cần cài đặt
 • Tải về - giải nén và chạy
 • Sử dụng cùng lúc trên nhiều máy

Mẫu hóa đơn - THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Với hàng trăm mẫu khác nhau, thay đổi theo yêu cầu và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Quý công ty.

Hãy liên hệ với Saigon Invoice để chúng tôi tư vấn và gởi mẫu theo đúng yêu cầu của Quý công ty.

Mẫu Hóa đơn 1 thuế suất - tiếng Việt - Tên công ty nằm trên cùng

Cho phép thay đổi được các chỉ tiêu sau :

 • Màu nền
 • Màu chữ
 • Hình Viền - Màu viền
 • Hình nền - Màu hình nền
 • Logo Trên (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Giữa (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Chữ - Màu chữ, Cỡ chữ, Font chữ

Xem hình lớn

Mẫu Hóa đơn nhiều thuế suất - tiếng Việt - Tên công ty nằm trên cùng

Cho phép thay đổi được các chỉ tiêu sau :

 • Màu nền
 • Màu chữ
 • Hình Viền - Màu viền
 • Hình nền - Màu hình nền
 • Logo Trên (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Giữa (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Chữ - Màu chữ, Cỡ chữ, Font chữ

Xem hình lớn

Mẫu Hóa đơn 1 thuế suất - tiếng Việt và tiếng Anh - Tên công ty nằm trên cùng

Cho phép thay đổi được các chỉ tiêu sau :

 • Màu nền
 • Màu chữ
 • Hình Viền - Màu viền
 • Hình nền - Màu hình nền
 • Logo Trên (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Giữa (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Chữ - Màu chữ, Cỡ chữ, Font chữ

Xem hình lớn

Mẫu Hóa đơn nhiều thuế suất - tiếng Việt và tiếng Anh - Tên công ty nằm trên cùng

Cho phép thay đổi được các chỉ tiêu sau :

 • Màu nền
 • Màu chữ
 • Hình Viền - Màu viền
 • Hình nền - Màu hình nền
 • Logo Trên (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Giữa (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Chữ - Màu chữ, Cỡ chữ, Font chữ

Xem hình lớn

Mẫu Hóa đơn 1 thuế suất - tiếng Việt - Tên công ty nằm phía dưới

Cho phép thay đổi được các chỉ tiêu sau :

 • Màu nền
 • Màu chữ
 • Hình Viền - Màu viền
 • Hình nền - Màu hình nền
 • Logo Trên (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Giữa (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Chữ - Màu chữ, Cỡ chữ, Font chữ

Xem hình lớn

Mẫu Hóa đơn nhiều thuế suất - tiếng Việt - Tên công ty nằm phía dưới

Cho phép thay đổi được các chỉ tiêu sau :

 • Màu nền
 • Màu chữ
 • Hình Viền - Màu viền
 • Hình nền - Màu hình nền
 • Logo Trên (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Giữa (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Chữ - Màu chữ, Cỡ chữ, Font chữ

Xem hình lớn

Mẫu Hóa đơn 1 thuế suất - tiếng Việt và tiếng Anh - Tên công ty nằm phía dưới

Cho phép thay đổi được các chỉ tiêu sau :

 • Màu nền
 • Màu chữ
 • Hình Viền - Màu viền
 • Hình nền - Màu hình nền
 • Logo Trên (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Giữa (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Chữ - Màu chữ, Cỡ chữ, Font chữ

Xem hình lớn

Mẫu Hóa đơn nhiều thuế suất - tiếng Việt và tiếng Anh - Tên công ty nằm phía dưới

Cho phép thay đổi được các chỉ tiêu sau :

 • Màu nền
 • Màu chữ
 • Hình Viền - Màu viền
 • Hình nền - Màu hình nền
 • Logo Trên (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Giữa (Khách hàng cung cấp)
 • Logo Chữ - Màu chữ, Cỡ chữ, Font chữ

Xem hình lớn

CÁC GÓI DỊCH VỤ - DOANH NGHIỆP

Phần mềm hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây với mức độ an toàn, bảo mật, phát hành hóa đơn nhanh chóng.

GÓI 300

1.260.000đ / năm
 • Số lượng hoá đơn: 300
 • Thời gian lưu trữ: 10 năm
 • Thời gian sử dụng: không giới hạn
 • Không gian lưu trữ: đám mây
 • Đơn giá 460.000 Đ / 300 HĐ
 • Phí khởi tạo 200.000 Đ / 1 lần duy nhất
 • Phí hàng năm 600.000 Đ / 1 năm sử dụng
 • Miễn phí phần mềm kế toán Saigon Accounting vĩnh viễn

Đăng ký

GÓI 500

1.450.000đ / năm
 • Số lượng hoá đơn: 500
 • Thời gian lưu trữ: 10 năm
 • Thời gian sử dụng: không giới hạn
 • Không gian lưu trữ: đám mây
 • Đơn giá 650.000 Đ / 500 HĐ
 • Phí khởi tạo 200.000 Đ / 1 lần duy nhất
 • Phí hàng năm 600.000 Đ / 1 năm sử dụng
 • Miễn phí phần mềm kế toán Saigon Accounting vĩnh viễn

Đăng ký

GÓI 1.000

1.900.000đ/năm
 • Số lượng hoá đơn: 1.000
 • Thời gian lưu trữ: 10 năm
 • Thời gian sử dụng: không giới hạn
 • Không gian lưu trữ: đám mây
 • Đơn giá 1.100.000 Đ / 1.000 HĐ
 • Phí khởi tạo 200.000 Đ / 1 lần duy nhất
 • Phí hàng năm 600.000 Đ / 1 năm sử dụng
 • Miễn phí phần mềm kế toán Saigon Accounting vĩnh viễn

Đăng ký

GÓI 3.000

3.100.000đ/năm
 • Số lượng hoá đơn: 3.000
 • Thời gian lưu trữ: 10 năm
 • Thời gian sử dụng: không giới hạn
 • Không gian lưu trữ: đám mây
 • Đơn giá 2.300.000 Đ / 3.000 HĐ
 • Phí khởi tạo 200.000 Đ / 1 lần duy nhất
 • Phí hàng năm 600.000 Đ / 1 năm sử dụng
 • Miễn phí phần mềm kế toán Saigon Accounting vĩnh viễn

Đăng ký

GÓI 5.000

3.500.000đ/năm
 • Số lượng hoá đơn: 5.000
 • Thời gian lưu trữ: 10 năm
 • Thời gian sử dụng: không giới hạn
 • Không gian lưu trữ: đám mây
 • Đơn giá 2.900.000 Đ / 5.000 HĐ
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • Phí hàng năm 600.000 Đ / 1 năm sử dụng
 • Miễn phí phần mềm kế toán Saigon Accounting vĩnh viễn

Đăng ký

GÓI 10.000

6.000.000đ/năm
 • Số lượng hoá đơn: 10.000
 • Thời gian lưu trữ: 10 năm
 • Thời gian sử dụng: không giới hạn
 • Không gian lưu trữ: đám mây
 • Đơn giá 5.400.000 Đ / 5.000 HĐ
 • Phí khởi tạo: Miễn phí
 • Phí hàng năm 600.000 Đ / 1 năm sử dụng
 • Miễn phí phần mềm kế toán Saigon Accounting vĩnh viễn

Đăng ký

CÁC GÓI DỊCH VỤ - HỘ CÁ THỂ

Phần mềm hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây với mức độ an toàn, bảo mật, phát hành hóa đơn nhanh chóng.

GÓI 1 NĂM

800.000đ/1năm
 • Số lượng hoá đơn: 300
 • Chữ ký số: 1
 • Thời gian sử dụng: không giới hạn
 • Không gian lưu trữ: đám mây
 • Phí khởi tạo / Cài đặt/ đào tạo 200.000 Đ / 1 lần duy nhất
 • Thêm hóa đơn: 500 vnđ/ hóa đơn

Đăng ký

GÓI 2 NĂM

1.450.000đ/2năm
 • Số lượng hoá đơn: 600
 • Chữ ký số: 1
 • Thời gian sử dụng: không giới hạn
 • Không gian lưu trữ: đám mây
 • Phí khởi tạo / Cài đặt/ đào tạo 200.000 Đ / 1 lần duy nhất
 • Thêm hóa đơn: 500 vnđ/ hóa đơn

Đăng ký

GÓI 3 NĂM

2.100.000đ/3năm
 • Số lượng hoá đơn: 1.000
 • Chữ ký số: 1
 • Thời gian sử dụng: không giới hạn
 • Không gian lưu trữ: đám mây
 • Phí khởi tạo / Cài đặt/ đào tạo 200.000 Đ / 1 lần duy nhất
 • Thêm hóa đơn: 500 vnđ/ hóa đơn

Đăng ký

PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SAIGON INVOICE

Phát hành hóa đơn điện tử

LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Văn bản số 2488/TCT-DNL

Số 2488/TCT-DNL ngày 05/8/2013, văn bản số 2597/TCT-DNL ngày 12/8/2013 của TCT về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Nghị định 119/2018/NĐ-CP, là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014

Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Do vậy, hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy.

Thông tư số 64/2013/TT-BTC

thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Công văn 4178/TCT-TS 15/10/2019 - Bộ Tài Chính

Công văn 4178/TCT-TS 15/10/2019 - Bộ Tài Chính. Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Thông tư 37/2017/TT-BTC

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn. Theo đó, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019?

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019

ĐỘI NGŨ

Nhân sự chủ chốt công ty chúng tôi.

Cảm nhận Khách hàng

0+ Năm kinh nghiệm
0+ Khởi nghiệp
0+ Công ty
0+ Tư vấn

Liên hệ

Liên hệ